Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/otrojca/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 72 Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/otrojca/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 72 Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/otrojca/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 72 Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/otrojca/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 72 Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/otrojca/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 72

Środki gaszenia

Opublikowano: poniedziałek, 18, kwiecień 2016 19:43

Woda pobiera z palącego się ciała bardzo duże ilości ciepła, przez co jego temperatura obniża się, co uniemożliwia dalsze palenie się. W zetknięciu z ogniem woda zamienia się w parę wodną, która wypiera z ogniska pożaru tlen. Stosowana pod ciśnieniem dosłownie "zmiata" płomienie. Do gaszenia materiałów o szczególnie dużej powierzchni, np. siana, słomy, pyłu drzewnego lub węglowego, stosuje się wodne roztwory środków zawilżających, mających większe zdolności penetracyjne.

Czytaj więcej: Woda

Opublikowano: poniedziałek, 18, kwiecień 2016 19:42

Jest łatwo dostępnym środkiem gaśniczym. Skutecznie odcina dopływ powietrza do ogniska pożaru, zapobiega rozpryskom, zmniejsza promieniowanie ciepła.

Wolno stosować
 go do gaszenia:

  • niewielkich zarzewi ognia
  • pocisków i bomb zapalających

Czytaj więcej: Piasek

Opublikowano: poniedziałek, 18, kwiecień 2016 19:40

Dwutlenek węgla (CO2) Oziębia palące się ciała i izoluje je od powietrza. Nie zwilża gaszonych materiałów.


Wolno stosować
 go do gaszenia:

  • gazów
  • cieczy palnych, takich jak, np. farby, lakiery i rozpuszczalniki
  • instalacji elektrycznych pod napięciem

Czytaj więcej: Dwutlenek węgla (CO2)

Opublikowano: poniedziałek, 18, kwiecień 2016 19:41

Wytwarza się ją dwoma sposobami: przez mechaniczne zmieszanie wody ze środkiem pianotwórczym i powietrzem lub też poprzez reakcję chemiczną wywołaną zmieszaniem wodnych roztworów środków zasadowych z kwasami. Działanie piany gaśniczej polega na izolowaniu palącego się materiału od powietrza i ochładzaniu go przez zawartą w niej wodą.

Czytaj więcej: Piana gaśnicza

Opublikowano: poniedziałek, 18, kwiecień 2016 19:39

Proszki gaśnicze to drobno zmielone niepalne sole nieorganiczne.


Wolno stosować
 je do gaszenia:

  • rozlanych cieczy palnych
  • urządzeń i maszyn elektrycznych pod napięciem
  • silników spalinowych
  • pojazdów mechanicznych

Czytaj więcej: Proszki gaśnicze